logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Alice's adventures in Wonderland : and, through the looking-glass & what Alice found there - Carroll. Lewis. 1832-1898
Alice's adventures in Wonderland : and, through the looking-glass & what Alice found there
4.00 90
FACSIMILE: Reproduction Alice's adventures in Wonderland : and, through the looking-glass & what Alice found there [FACSIMILE] Originally published by London : Macmillan in 1911. Book will be printed in black and white, with grayscale images. Book will be 6 inches wide by 9 inches tall and soft... show more
FACSIMILE: Reproduction Alice's adventures in Wonderland : and, through the looking-glass & what Alice found there [FACSIMILE] Originally published by London : Macmillan in 1911. Book will be printed in black and white, with grayscale images. Book will be 6 inches wide by 9 inches tall and soft cover bound. Any foldouts will be scaled to page size. If the book is larger than 1000 pages, it will be printed and bound in two parts. Due to the age of the original titles, we cannot be held responsible for missing pages, faded, or cut off text. 348 pages.
show less
Format: paperback
ASIN: B002XUJCWW
Publisher: London : Macmillan
Edition language: English
Bookstores:
Community Reviews
Dorian
Dorian rated it
5.0 Alice's adventures in Wonderland : and, through the looking-glass & what Alice found there
Չմոռանամ, որ մեծանամ, մի անգամ էլ կարդամ: Չնայած եթե ես մեծանամ, էս գիրքն արդեն փոքր կլինի իմ համար` տառերը չեն երևա...
Books by Carroll. Lewis. 1832-1898
On shelves
Share this Book
Need help?