logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Ho Chi Minh - William J. Duiker
Ho Chi Minh
by: (author)
4.00 10
William J. Duiker,Hardcover - 1 ED, English-language edition,Pub by Hyperion
William J. Duiker,Hardcover - 1 ED, English-language edition,Pub by Hyperion
show less
Format: ebook
ISBN: 9780786863877 (0786863870)
ASIN: 9780786863877
Publisher: Hyperion
Edition language: English
Bookstores:
Community Reviews
Linhtalinhtinh
Linhtalinhtinh rated it
4.0 Ho Chi Minh
Lần này tôi từ bỏ thói quen đọc sách bằng tiếng gì thì viết bình bằng tiếng ấy, vì tôi hướng tới đối tượng khác chứ không phải chỉ cho tôi.Đây là một cuốn sách tiểu sử về Hồ Chí Minh rất công phu và chi tiết. Duiker sử dụng rất nhiều nguồn tài liệu và ông dùng tới 4 thứ tiếng để nghiên cứu (Anh, Phá...
On shelves
Share this Book
Need help?