logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
INWENTARYZACJA OD A DO Z WYD.3 STAN PR - Danuta Małkowska
INWENTARYZACJA OD A DO Z WYD.3 STAN PR
by: (author)
Tom zawiera przygotowane przez Juliusza Osterwę w latach drugiej wojny światowej sceniczne opracowania Antygony, Hamleta i starotestamentowej Księgi Tobiasza, Książka jest kolejnym etapem długofalowego procesu udostępniania niepublikowanej spuścizny rękopiśmiennej twórcy Reduty, rozpoczętego w... show more
Tom zawiera przygotowane przez Juliusza Osterwę w latach drugiej wojny światowej sceniczne opracowania Antygony, Hamleta i starotestamentowej Księgi Tobiasza, Książka jest kolejnym etapem długofalowego procesu udostępniania niepublikowanej spuścizny rękopiśmiennej twórcy Reduty, rozpoczętego w latach 80. przez Ireneusza Guszpita. Zamieszczone w niej opracowania są autonomicznymi dziełami sztuki oraz sugestywnymi propozycjami interpretacyjnymi i /scenicznymi. Stanowią także cenne źródła historyczn..e, stwarzające niezwykle rzadką okazję-przyjrzenia się procesowi twórczemu wybitnego artysty. Opracowania te przeznaczone były dla Teatru Społecznego, którego ideę Osterwa rozwijał niemal od początku swej pracy scenicznej, a w łatach czterdziestych ostatecznie sformułował.
show less
ISBN: 9788374264037
Publisher: data wydania: 2007
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Danuta Małkowska
Share this Book
Need help?