logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Litteraria Copernicana: Grabiński - Adam Mazur, Artur Hutnikiewicz, Stefan Grabiński, Dariusz Brzostek, Artur Jabłoński, Krzysztof Grudnik
Litteraria Copernicana: Grabiński
by: (author) (author) (author) (author) (author) (author)
Oddawany do rąk Czytelników tom wpisuje się w pełni w nurt wzrastającego zainteresowania pisarstwem i osobą autora Księgi ognia. Zostały w nim pomieszczone studia i rozprawy naukowe, wśród których można znaleźć zarówno prace przekrojowe, osadzające twórczość lwowianina w szerokim kontekście... show more
Oddawany do rąk Czytelników tom wpisuje się w pełni w nurt wzrastającego zainteresowania pisarstwem i osobą autora Księgi ognia. Zostały w nim pomieszczone studia i rozprawy naukowe, wśród których można znaleźć zarówno prace przekrojowe, osadzające twórczość lwowianina w szerokim kontekście historycznoliterackim i kulturowym, jak też artykuły podejmujące bardziej szczegółowe kwestie, skupiające się na pojedynczych utworach. […]

Nie mniej istotna jest część tomu poświęcona archiwaliom: znalazły się w niej liczne materiały nieznane (listy, wspomnienia), zagubione (nowele), zapomniane (wywiady), jak też prace będące pokłosiem kwerend w archiwach ukraińskich, które przyniosły szereg cennych odkryć, pozwalających zrekonstruować „zacienione” dotąd zakamarki życiorysu twórcy.  

źródło opisu: http://www.wydawnictwoumk.pl/
źródło okładki: http://www.wydawnictwoumk.pl/
show less
Format: papier
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Pages no: 364
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Artur Hutnikiewicz
Books by Adam Mazur
Books by Stefan Grabiński
Books by Dariusz Brzostek
Books by Krzysztof Grudnik
Books by Artur Jabłoński
Share this Book
Need help?