logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego - Piotr Mickiewicz
Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego
by: (author)
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kompleksowej strategii bezpieczeństwa morskiego państwa w odniesieniu do akwenu morskiego, uznawanego za obszar ulokowania interesów narodowych. Uznając państwo polskie za kraj definiowany jako państwo nadbrzeżne średniej wielkości o interesach... show more
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kompleksowej strategii bezpieczeństwa morskiego państwa w odniesieniu do akwenu morskiego, uznawanego za obszar ulokowania interesów narodowych. Uznając państwo polskie za kraj definiowany jako państwo nadbrzeżne średniej wielkości o interesach morskich zasadniczo ulokowanych na akwenach przyległych do granic państwa, strategia taka winna zarówno sprzęgać strategie sektorowe, jak i uwzględniać uwarunkowania geopolityczne. Przyjęcie tego założenia powoduje że w pierwszej kolejności określić należy czynniki decydujące o kształcie strategii bezpieczeństwa morskiego oraz jej ulokowaniu w wielkiej strategii państwa. Państwo polskie nie może wypełniać podmiotowej roli w stosunkach międzynarodowych, co powoduje, że dysponować ono musi strategią pozwalającą na osiąganie celów politycznych. Aby była ona skuteczna, powinna być spójną wizją oddziaływania, uwzględniającą zarówno uwarunkowania zewnętrzne, założenia poszczególnych polityk wewnętrznych państwa, jak i możliwości efektywnego oddziaływania przy uwzględnieniu pozostających w jego dyspozycji instrumentów. Równie istotną w tym kontekście kwestią pozostaje efektywność wykorzystania instrumentów oddziaływania politycznego, ekonomicznego, społecznego i gospodarczego, a także umiejętność korelacji działań prowadzonych przez instytucje państwa, samo społeczeństwo oraz organizacje pozarządowe.
show less
Format: paperback
ISBN: 9788362302512
Publisher: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Pages no: 253
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Piotr Mickiewicz
On shelves
Share this Book
Need help?