logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli - Ewa Góra, Renata Mroczkowska
Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli
by: (author) (author)
Nowe - uproszczone procedury ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego, czyli AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - BEZ TECZEK! Od 1 grudnia 2007 r. obowiązują uproszczone zasady awansu zawodowego nauczycieli, czyli pokonywania kolejnych szczebli kariery od stażysty do nauczyciela dyplomowanego... show more
Nowe - uproszczone procedury ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego, czyli AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - BEZ TECZEK! Od 1 grudnia 2007 r. obowiązują uproszczone zasady awansu zawodowego nauczycieli, czyli pokonywania kolejnych szczebli kariery od stażysty do nauczyciela dyplomowanego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. Nr 214, poz. 1580). Nowelizacja prz..episów wyraźnie oddzieliła ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dokonywaną przez dyrektora szkoły od oceny spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne. Nauczyciele nie będą już przedkładać szeregu zbędnych dokumentów i zaświadczeń niemających znaczenia dla oceny spełniania wymagań warunkujących uzyskanie danego stopnia awansu zawodowego. Opracowanie zawiera komplet dokumentów opatrzonych praktycznym komentarzem, niezbędnych przy zatrudnianiu nauczycieli oraz ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego. Publikacja przydatna nauczycielom, dyrektorom szkół i innym instytucjom zajmującym się problematyką szkolną.
show less
ISBN: 9788374264747
Publisher: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Renata Mroczkowska
Books by Ewa Góra
Share this Book
Need help?