logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Polskość Chopina - Bohdan Pociej
Polskość Chopina
by: (author)
Polskość Chopina jest zapisem indywidualnego sposobu myślenia i światopoglądu. Poprzez filozofię, sztukę, literaturę i poezję Pociej ukazuje złożoność i powagę zagadnienia, jednocześnie odrzucając interpretacje banalne i stereotypowe, nasycone pustym patosem. Nie jest to wizja naukowca, tylko... show more
Polskość Chopina jest zapisem indywidualnego sposobu myślenia i światopoglądu. Poprzez filozofię, sztukę, literaturę i poezję Pociej ukazuje złożoność i powagę zagadnienia, jednocześnie odrzucając interpretacje banalne i stereotypowe, nasycone pustym patosem. Nie jest to wizja naukowca, tylko refleksja myśliciela, pisarza-entuzjasty, który w formie eseju literacko-naukowego pisze o muzyce, odczytując jej sensy i znaczenia przez analogie, paralele i metafory.

Książka obejmuje trzy główne obszary zagadnień, rozważane w odniesieniu do życia i dzieła Chopina: I – obszar rzeczywistości historyczno-politycznej (Korzenie i gleba), II – patriotyzmu i rozmaitych jego odczytań (Ekspresja - obraz - symbol - mit), w którym omawiana jest symbolika patriotyzmu i mit dawnej Polski oraz temat miłości ojczyzny w wielu jej odmianach i przejawach (jak m.in. wzmożone poczucie wolności, umiłowanie języka ojczystego, martyrologia i tragizm, mesjanizm i mistycyzm). Do pewnych podsumowań dochodzi autor w III rozdziale (Bycie Polakiem – bycie artystą), w którym rozważane jest poczucie polskości artysty. Wywód uzupełnia „kontrapunkt literacki” wybranych przez Bohdana Pocieja tekstów czterech największych polskich romantyków (Krasińskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Norwida), które doskonale korespondują z rozdziałem drugim – są egzemplifikacją sztuki pisania, która przeniknięta jest duchem polskości.

Zdaniem profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dr. hab. Zbigniewa Skowrona:

Książka Bohdana Pocieja stanowi jedyne w swoim rodzaju źródło do poznania polskości Chopina – zespołu indywidualnych przekonań skupionych wokół idei jego ojczyzny i jej losów. Na tle polskiej literatury o podobnej problematyce jest ona pozycją wyjątkową, zarówno za sprawą oryginalnej, rzadko w polskich pracach podejmowanej perspektywy interpretacyjnej, jak też dzięki literackim walorom języka jej autora. Na merytoryczną wartość tej książki nakłada się też jej wartość jako dokumentu pisarstwa muzycznego Bohdana Pocieja, bowiem zawiera ona cenne wprowadzenie i końcowy esej autorstwa Ewy Sławińskiej-Dahlig, w którym został nakreślony obraz jego dorobku i krąg podejmowanych zagadnień.  

źródło opisu: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/publications/other/id/2650
źródło okładki: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/publications/other/id/2650
show less
Format: papier
ISBN: 9788361142546
Publisher: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Pages no: 312
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Bohdan Pociej
On shelves
Share this Book
Need help?