logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Świder metafizyczny - Kamil Sipowicz
Świder metafizyczny
by: (author)
Kamil Sipowicz urodził się w 1953 roku w Otwocku. Jest poetą, historykiemfilozofii (autorem książki: Heidegger: Degeneracja i nieautentyczność, 2005),publicystą (w latach 1999-2001 redaktor naczelny magazynu MAX), plastykiem(między innymi wystawa obrazów i rzeźb w warszawskiej Królikarni w... show more
Kamil Sipowicz urodził się w 1953 roku w Otwocku. Jest poetą, historykiemfilozofii (autorem książki: Heidegger: Degeneracja i nieautentyczność, 2005),publicystą (w latach 1999-2001 redaktor naczelny magazynu MAX), plastykiem(między innymi wystawa obrazów i rzeźb w warszawskiej Królikarni w 2003).Debiut poetycki w TWÓRCZOŚCI (1982). W 1983 roku w podziemnymwydawnictwie PRZEDŚWIT ukazał się jego poemat Tajemnicze dzieje pierwiastków.W 1988 zaś w wydawnictwie MINI..ATURA tomik Królowie w kole ognia.W 2004 publikował wiersze w POEZJI DZISIAJ, a w 2005 w białostockichKARTKACH. Kilka jego wierszy wykorzystał muzyczny zespół Maanam.Tak o wierszach Kamila Sipowicz pisze w Postowiu Andrzej Wajs:"Jan Gondowicz powiedział kiedyś, że czytając wiersze Kamila Sipowiczama fizyczne odczucie brodzenia w szkle wodnym. Brodzenie w mulistymstrumieniu Świdra jest alegorią spłycającej mitologii... Ganges to rzekaprzedwiecznego pragnienia jedności z naturą, które rzadko przebija sięna powierzchnię świadomego wyrazu. Świder to zamulony osad rozległejpracy świadomości, która zapomniawszy swe początki, znajduje ekspresjęw prowincji obojętnego trybu codzienności - Świder świdroskrętny -Letnisko mazowieckie - Posesje, werandy, zapach akcji. Świder metafizyczny?Tak, ale tylko pod warunkiem, że przez metafizykę rozumiemy ową odartąze snu obyczajność swojskich przyzwyczajeń. W tym sensie wierszeKamila Sipowicza są na równi poematem owidjańskim i zastygłym w bezruchurozczarowaniem dookolnym światem, w którym na miejscu są opisy środkaprzeciw pluskwom i metalowych baniek na mleko".
show less
ISBN: 9788388612886
Publisher: Świat Literacki
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Kamil Sipowicz
Share this Book
Need help?