logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: A-is-For-Alibi
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2016-09-16 18:47
Jeżeli ktoś jest dla ciebie niemiły, ty bądź miła i uśmiechnij się do niego. Zobaczysz nie będzie wiedział, jak się ma zachować.
Like Reblog Comment
quote 2013-05-18 20:40
„Pamiętaj, nowy dzień to nowe siły.”
More posts
Your Dashboard view:
Need help?