logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: A.R.-Hawkins
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-06-21 12:36
Zawsze uważałam, że fajnie jest być katoliczką: pójść do spowiedzi, zrzucić ciężar z serca i zaczekać, aż ksiądz ci przebaczy, odpuści wszystkie grzechy, oczyści konto.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-06-21 12:14


Ludzie, z którymi coś nas kiedyś łączyło, nie pozwalają nam odejść i żebyśmy nie wiem, jak bardzo próbowali, nie wyplączemy się z tego, nie uwolnimy.Może po pewnym czasie przestajemy po prostu próbować.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-05-29 08:42
Zachowanie, które pani opisuje, czytanie mejlu, sprawdzanie historii przeglądania... Mówi pani o tym tak, jakby to było powszechne, normalne. Ale tak nie jest. Tak rażące naruszenie czyjejś prywatności nie jest normalne. Uważa się je często za rodzaj znęcania się emocjonalnego.
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2014-11-13 08:10
...the prospect of a couple of hours on a hard plastic chair had all the appeal of a fish milkshake...
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2014-08-21 22:28
We’re in stasis now, but something is coming. I sense a—”
“Great disturbance in the Force?” I interrupted before I could stop myself.
Torin frowned. “I suspect you’re mocking me, but I don’t understand the reference.
In any case, dark powers are stirring. The more prepared you are, the better.”
More posts
Your Dashboard view:
Need help?