logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Agatha-Christie
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2017-07-24 16:33
Szczęśliwych lat dziecinnych nikt nie zdoła odebrać.
Like Reblog Comment
quote 2017-07-24 15:11
Dawne grzechy rzucają długie cienie.
Like Reblog Comment
quote 2017-07-24 15:04
Poniżanie ludzkiej godności to czyn ohydny, zwłaszcza jeżeli poniża się godność człowieka zabitego przez siebie.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-07-15 18:06
the truth is never horrible, only interesting.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-07-06 14:43
To see ourselves as others see us!
More posts
Your Dashboard view:
Need help?