logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Alberto-Moravia
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
review 2016-02-17 00:00
The Conformist
The Conformist - Alberto Moravia,Tami Calliope How do you write a review if you are left speechless?

I have no idea.

All I know is that I need another dose of Moravia before the withdrawal symptoms suck the life out of me.
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2015-12-23 16:17
Rzeź i melancholia
Konformista - Alberto Moravia

O tym, co było normalne, a co nienormalne we Włoszech za Mussoliniego.

 

http://www.literaturasautee.pl/alberto-moravia-konformista/

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2015-07-11 07:53
This was an interesting read.
Ehe Liebe. - Alberto Moravia

Not in the slightest pornographic, like one might expect from Moravia.

 

The sensuality is more subdued and not in the main focus of this story.

 

It is a quite clever story about a wanna-be writer who is a privileged and arrogant a**hole, self-centered and pretentious. Into it comes a little unwilling pity as he also talks about his unhappiness and suicide - but the reader can never be sure if this isn't another ploy of his to center attention on him.

 

Through his own account we learn about his life, his feelings, his musings, his love for his wife - an emotion he seems to use for himself, to fit into his image of himself.

 

He decides solely based on his own needs and wishes - and the conclusion of the little novella shows him, that unfortunately other people might do the same. His wife decides to live her life like she wants to as well.

 

And it this includes sexual adventures with an unattractive, but willing barber, she goes for it.

 

There was a slightly bitter humor in the comparison of the behaviour his wife shows him to that of an indulgent mother.

 

What was in my eyes very well done, was the slow revelation of the true power balance between those two. How intellectual snobbism (which I detest in people - even fictional :-)) led to a total misapprehension of said power structure in the relationship.

Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2015-07-04 19:47
Reading progress update: I've read 40%.
Ehe Liebe. - Alberto Moravia

Ok, I do like the voice of the narrator though he is an arrogant a*s.

 

I am not so sure about his wife - might be she is quite a lot smarter than what her husband thinks... that I would like even more...

 

It doesn't exactly paint the most beautiful picture of love or marriage, but ok.

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2015-05-28 11:09
Jak zachować człowieczeństwo w tak nieludzkich czasach?!
Matka i córka - Alberto Moravia,Zofia Ernstowa

Piękna książka, to kolejna przygoda z twórczością Moravi i musze przyznać stopniowo się uzależniam.

Historia tytułowych postaci Matki i Córki, które uciekają przed zbliżającym się frontem na prowincję, gdyż tam ma być bezpieczniej. Okazuje się jednak, że w czasie wojny nie ma bezpiecznych miejsc. Ciche, zapomniane przez Boga, zakątki w czasie pokoju na czas wojny zmieniają się w miejsca walki i przeżycie. Wojny nie mniej brutalnej od tej toczonej na polach bitew. Tam nawet jest bezpieczniej, wiadomo, że wróg znajduje się po przeciwnej stronie frontu. Na tyłach natomiast wróg jest wszędzie.

Przejmujący opis zabicia kozy, aby mieszkańcy wsi mogli się posilić, jest zilustrowaniem, że właśnie takim kozłem ofiarnym staje się każdy. Moravia za sprawą swej bohaterki uzmysławia czytelnikowi, że wszystko co dobre ginie na wojnie, podobnie jak wszyscy przyzwoici ludzie. Właśnie ci wykształceni, przyzwoici ludzie mają więcej zasad, których przestrzegają mimo okrucieństwa świata bez zasad w czasie wojny. Wszyscy inni stają się dekownikami, dezerterami, czy rządnymi wzbogacenia się policjantami.

Włochy były w czasie II wojny światowej szczególnym frontem. Walczyli razem z III Rzeszą o panowanie nad światem, w samych Włoszech toczyła się wojna partyzancka przeciwko faszyzmowi, następnie po obaleniu Mussoliniego Niemcy stają się sojuszniczymi okupantami, ale nie można było liczyć też na alianckich wyzwolicieli. Pojawiają się tacy, którzy pomagają, ale są też oddziały marokańskie, które na terenie Włoch zachowywały się jak wojska sowieckie na wyzwolonych terenach w Polsce.

„Matka i córka” – A. Moravi jest wspaniała literaturą, ukazującą ludzkie instynkty w nieludzkich czasach. „Nic dobrego na wojnie” (tytuł książki Mark Siemionowicz Sołonin’a); przydarzyć się nie może - chciałoby się dopisać po przeczytaniu książki. Polecam przeczytać książkę, może ktoś uzależni się tak jak ja od prozy genialnego Włocha? 

More posts
Your Dashboard view:
Need help?