logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Atlas-zbuntowany
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-11-22 06:46
Nie lubię ludzi, którzy mówią lub myślą w kategoriach zdobywania czyjegoś zaufania. Jeśli czyjeś działania są uczciwe, nie potrzebuje zawczasu zaufania innych, jedynie ich racjonalnego postrzegania. Osoba, która pragnie tego rodzaju moralnego czeku in blanco, ma nieuczciwe zamiary, niezależnie od tego, czy przyznaje się przed sobą do tego czy nie.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?