logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Carlos-Ruiz-Zaf��n
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-17 14:56
Mohanagar Provati relacji Dhaka - Chittgong (Bangladesh Railway) gotów do odjazdu (Dhaka, 2012 r.)
Pałac Północy - Carlos Ruiz Zafon

"Miało to być narzędzie pozwalające przemieszczać się z miasta do miasta, zakładać nowe osady, obiecujące lepszą przyszłość wielu indyjskim rodzinom. Przemyśliwał o wynalazku z ognia i żelaza - o kolei."

Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-08 21:06
Mallick Ghat nad Huglą (Kolkata, 2012 r.)
Pałac Północy - Carlos Ruiz Zafon

"Dziesiątki postaci w białych, znoszonych dhoti zanurzały się w jej wodach, a ich głowy gubiły się w szemrzącym nurcie."

More posts
Your Dashboard view:
Need help?