logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Dalrymple
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-25 20:53
Świątynia buddyjska w stylu japońskim (Sarnath, 2009 r.)
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - William Dalrymple

"Najbardziej jednak kochał dharmę i powiedział mi, że jeśli dalej będę wiódł świeckie życie, to mogę zdobyć wiele jaków, ale nie zyskam niczego, co mógłbym zabrać ze sobą, gdy umrę. Powiedział też, że życie człowieka żonatego jest bardzo skomplikowane, wypełnione obowiązkami, trudnościami i rozproszeniem, i że o wiele łatwiejsze jest życie mnicha."

Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-24 10:12
Przed świątynią dżinijską (Khajuraho, 2009 r.)
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - Wiliam Dalrymple

"Wędrowanie jest dla nas, dżinistów, bardzo ważne. Budda doznał oświecenia, siedząc pod drzewem, ale nasz wielki tirthankara Mahawira został oświecony, gdy szedł. Wierzymy, że chodzenie jest ważnym elementem naszej tapasji. Nie korzystamy z samochodów ani innych pojazdów, częściowo dlatego, że tak szybkie podróżowanie może zabić wiele żywych stworzeń, a częściowo dlatego, że mamy dwie nogi i chodzenie pieszo ma właściwą prędkość dla nas, ludzi."

Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-21 22:18
W świątyni dżinijskiej (Sarnath, 2009 r.)
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - William Dalrymple

"Żyjąc w zgodzie z dżinijską dharmą, wiodąc życie pełne dobrych uczynków, można stopniowo zmazać złego karmana. I jeśli ma się szczęście i jest się wytrwałym w dążeniu do celu, można w końcu osiągnąć mokszę."

Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-20 08:40
Knaczendżonga widziana z Dardżylingu (Dardżyling 2009 r.)
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - William Dalrymple

"- Gdy wędrujesz po górach, twój umysł staje się czysty - powiedział. - Znikają wszelkie troski."

More posts
Your Dashboard view:
Need help?