logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Do-wielokrotnego-uytku
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2014-12-26 15:26
Tryptyk podwodny. Osiemdziesięciolecie Polskich Sił Podwodnych (1932-2012) - Sławomir Sutowski,Sławomir Kuźmicki,Henryk Sołkiewicz

Unikalny zbiór informacji o okrętach podwodnych PMW. Napisana przez fachowców-praktyków.

More posts
Your Dashboard view:
Need help?