logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Haruki-Murakami
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2016-10-21 20:22
If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.

—Haruki Murakami

Like Reblog Comment
quote 2015-11-18 15:52
Jego zdaniem wszystkie kobiety mają niezależny organ, który pozwala im kłamać. To, na jaki temat, gdzie i jak kłamią, trochę się różni w zależności od konkretnej kobiety, lecz wszystkie bez wyjątku w pewnym momencie kłamią, i to w ważnych sprawach. Oczywiście kłamią też w nieważnych sprawach, ale to ma mniejsze znaczenie. Problem w tym, że nie wahają się kłamać i w tych ważnych. Żadnej nie zmienia się wyraz twarzy, żadnej nie drży głos. Bo kłamią nie one, to ich niezależny organ tak sobie swobodnie poczyna. Dlatego te kłamstwa nie wpływają na czystość sumienia kobiet i nie zakłócają ich spokojnego snu - z wyjątkiem szczególnych przypadków.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-11-17 17:07
Myślę, że sny można sobie w miarę potrzeby pożyczać.
Like Reblog Comment
quote 2015-01-01 21:25
“You know what I should do?" Hoshino asked excited. "Of course," the cat said. "What'd I tell you? Cats know everything. Not like dogs.”
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2014-10-20 13:18
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
Kafka on the Shore - Philip Gabriel,Haruki Murakami

- Miss Saeki; Kafka on the Shore

More posts
Your Dashboard view:
Need help?