logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Mario-Vargas-Llosa
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-10-24 19:44
(...) wszyscy jesteśmy jednocześnie widzami i aktorami, wystawiamy na pokaz własne życie prywatne i z rozbawieniem oglądamy cudze, w powszechnym striptizie, w którym nic nie jest już chronione przed niezdrową ciekawością zdeprawowanej przez głupotę publiczności.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-10-24 14:38
Newralgicznym problemem naszej epoki wpływającym na osłabienie demokracji jest lekceważenie prawa - kolejny poważny skutek ukształtowania się cywilizacji spektaklu.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-10-22 06:04
Każda kultura, wiara, obyczaj winny znaleźć dla siebie miejsce w społeczeństwie otwartym, pod warunkiem że nie narusza praw człowieka oraz zasad wolności i tolerancji stanowiących istotę demokracji.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-10-22 06:00
Państwo świeckie nie jest wrogiem religii; jest państwem, które dla ochrony wolności obywateli przesunęło praktykę religijną ze sfery publicznej do dziedziny dla niej właściwej, czyli życia prywatnego. Kiedy bowiem religia zaczyna być łączona z państwem, znika niestety wolność.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-10-19 13:12
(...) społeczeństwo całkowicie przestało się interesować intelektualistami z powodu minimalnej wagi, jaką w cywilizacji spektaklu ma myślenie.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?