logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: NA
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-08-05 05:10
“Kiss me."

I cleared my throat softly even though a doctor had come in and so everyone had turned to him. "Your family is here."

"Don't care, can't feel anything unless you're touching me."

That comment again, from before. "When you're better, you'll tell me what that means."

"Tell you now." He took a breath. "Other people touch me, it's like nothing. When you do it, it's like electric current on my skin, and it goes right to my heart and other places."

"Nice."

"You asked." He smiled wickedly; the sarcasm had not been lost on him.”
Steamroller - Mary Calmes

~~~ Mary Calmes, Steamroller

Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-07-10 07:57
"How in the hell could you have given me your heart?" I wondered aloud.

"Because you're the one who taught it to beat again."
#Blur - Cambria Hebert

~~#Blur by Cambria Hebert

(GearShark # 4)

Like Reblog Comment
quote 2017-06-11 18:35
Czy da się opisać tęsknotę za ukochaną osobą? Można spróbować ale nikt kto tego nie doświadczył, nigdy tego nie zrozumie. Jak oddychać, gdy nie ma przy tobie najważniejszego składnika twojego tlenu? Jak budzić się rano, gdy nie ma najważniejszej części twojego dnia? Jak zasypiać, gdy nie ma przy tobie najlepszego czynnika dobrych snów?
Like Reblog Comment
quote 2017-04-27 07:01
Rano za oknem widać było tylko gęstą mgłę i powoli zaczęła dawać mi się we znaki klaustrofobia. Bez widoku nieba czułem się - zgodnie z przewidywaniami- jak w klatce.
Like Reblog Comment
quote 2017-04-04 14:21
- Czy spotkało pana coś złego? - zapytał Tomek nieśmiało.
- Rok temu umarła moja żona, którą bardzo kochałem.
- To przykre - szepnął chłopiec. - Wiem, jak się robi smutno i ciężko, gdy człowiek zostaje sam.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?