logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: W.-N.-Herbert
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-03-31 11:03
Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata, ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką.
- z "Myśli Muad'Diba" w opracowaniu księżnej Irulany
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2014-11-01 21:39
Człowiek nie uczestniczył w dziele stworzenia. Jego zadanie polega na odczytywaniu wszechświata, co daje mu prawo (a może jest to tylko uroszczenie) do nadawania imion - łańcuchom górskim, atomom, mgławicom, oceanom. One same obywają się bez tego znakomicie. Tylko człowiek przykuty jest do imienia i nazwiska, kiedy to zostaje wpisany do księgi parafialnej, aby potem mógł otrzymywać złe lub dobre świadectwa, służyć w artylerii czy też w piechocie, założyć rodzinę, kupić dom, wstąpić do partii Czarnego Pająka lub Czerwonej Lilii, prowadzić nieubłaganą podstępną walkę z urzędem podatkowym, a w końcu sporządzić testament i oddać parę niepotrzebnych mu już sylab cmentarnym kamieniarzom.
Mistrz z Delft - Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert - "Mistrz z Delf    

 

 

More posts
Your Dashboard view:
Need help?