logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Willem-Frederik-Hermans
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2014-02-19 08:12
The Darkroom Of Damocles
The Darkroom of Damocles - Willem Frederik Hermans

Original Title: De Donkere Kamer van Damokles

 

This is a Dutch classic, and I got my copy when they distributed it for free via the libraries, in order to get more people to read and discuss books. The Darkroom of Damocles is set in the second world war where Henri Osewoudt meets Dorbeck - who looks just like him - and recruits him to the resistance. But when it is necessary, no one can find this man, or even remembers even seeing him. There is proof though, a photograph of the two of them, but where is it? A very interesting novel about what is real and what isn't.

 

Henri Osewoudt ontmoet Dorbeck, een man die precies op hem lijkt. Direct onder de indruk van de man, gaat hij op zijn aanbod in om een aantal foto's te ontwikkelen. Het blijkt het begin van zijn tijd bij het verzet te zijn. Alleen, na het eind van de oorlog, word Henri plots opgepakt. Dorbeck blijkt nergens te vinden te zijn, niemand kan zich hem zelfs maar herinneren. Er een foto die Henri's gelijk kan bewijzen, maar waar is die?

 

Ik heb lang het lezen van dit boek lang uitgesteld, ik weet eigenlijk niet eens meer waarom. Maar toen ik het via Nederland Leest toch in handen kreeg, was ik te nieuwsgierig om het niet te lezen. En ik ben blij dat ik dat toch gedaan heb, want ik vond het een heel interessant boek. Vooral omdat je op het einde zelf ook niet goed meer weet wat wel en wat niet echt gebeurd is. Ik vond het zeker een aanrader.

 

Like Reblog Comment
review 2013-02-18 00:00
De donkere kamer van Damokles
De donkere kamer van Damokles - Willem F... De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans Odd story!

From the moment Henri's wife describes the meeting between Henri and Dorbeck:

‘Hij leek precies op jou, zoals een negatief van een foto lijkt op een positief (...). Jij lijkt op hem zoals een mislukte pudding lijkt op een ... weet ik veel ... op een pudding die wel gelukt is’.

and the fact that Osewoudt has light hair where Dorbeck's is black I had the creeping suspicion that Dorbeck might be part of Osewoudt and imagined. This didn't make the book less pleasant to read, but it did frustrate me endlessly, because his wife made the above remark about the both of them. Does it mean Dorbeck did exist? Does it mean that none of the narrative can be trusted? Does all of this even matter?
Like Reblog Comment
review 2012-11-08 00:00
De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans Een grandioos boek! En een echte page-turner, maar ook prachtig geschreven. Van de eerste tot de laatste bladzijde spannend en boeiend. De personen zijn erg goed uitgewerkt. Een glimp van het verhaal: een wat "ingeslapen" sigarenhandelaar komt aan het begin van de oorlog in contact met een Nederlandse militair die sprekend op hem lijkt, en die hem een aantal opdrachten gaat geven in het kader van het verzet. In de oorlog wordt de sigarenhandelaar (twee keer) door de Duitsers, en na de oorlog door de Nederlanders gearresteerd. Wat is er aan de hand? Is er sprake van een persoonsverwisseling? Wie is er "goed" en wie is er "fout"? Wie kan eigenlijk voor hem getuigen? Hij heeft een foto gemaakt van zichzelf en de opdrachtgever, in een spiegel. Zijn lot hangt af van wat er precies op die foto staat. Hierboven heb ik een paar zaken aangegeven die spelen in het boek. Het is zo goed geschreven, dat je het niet kunt neerleggen. Omdat je nu eenmaal ook andere verplichtingen moet nakomen, liggen er tussen mijn eerste kennismaking met het boek en de laatste bladzijde toch nog enkele dagen. Ik kan me uit de laatste jaren geen boek herinneren dat me zo geboeid heeft. Destijds heb ik de film wel gezien, maar daarin is de voortdurende spanning wat er nu precies aan de hand is veel minder aanwezig. En de laatste scene uit de film komt (gelukkig!) niet in het boek voor. Kortom, ook als je de film al gezien hebt moet je het boek lezen! De vijf sterren zijn wat mij betreft ten volle verdiend. Ik ben niet zo'n liefhebber van Nederlandse litteratuur, maar dit is een zeer duidelijke uitzondering!
Like Reblog Comment
review 1997-01-01 00:00
De donkere kamer van Damokles (Dutch Edition)
De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans A must read for school. A fine example of Dutch writing about WW2 as so many must read books for school are about WW2.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?