logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: XX-wiek
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-11-18 18:55
Jeśli zatem marzycie o społeczeństwie, w którym prawda panuje niepodzielnie, a mity się ignoruje, to nie spodziewajcie się za wiele po homo sapiens. Spróbujcie lepiej z szympansami.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-11-18 17:25
Homo sapiens to gatunek żyjący w środowisku postprawdy, którego władza zależy od tworzenia fikcji i wiary w nie.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-11-17 19:46
Wielka władza nieuchronnie zniekształca prawdę. Władza polega zasadniczo na zmienianiu rzeczywistości, ale nie na tym, by przyjmować ją taką, jaka jest. Gdy w ręku trzymasz młotek, wszystko wokół wygląda jak gwoździe, gdy w ręku masz wielką władzę, wszystko wokół wygląda jak zaproszenie do robienia zamieszania. Nawet jeśli człowiekowi w jakiś sposób uda się przezwyciężyć ten odruch, ci, którzy go otaczają, ani na chwilę nie zapomną o gigantycznym młocie w jego ręku.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-11-12 17:56
Nigdy nie wolno lekceważyć ludzkiej głupoty. Zarówno na poziomie osobistym, jak i zbiorowym ludzie mają skłonności do podejmowania autodestrukcyjnych działań.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-11-10 19:08
Jeśli chcesz, by światem keirowała Twoja religia, ideologia czy Twój światopogląd, najpierw chciałbym Cie zapytać: jaki był największy błąd popełniony przez Twoją religię, ideologię albo Twój światopogląd. W czym sie pomyliły.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?