logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: budda
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2015-12-10 18:08
"Buddyzm" dla początkujących i zainteresowanych
Buddyzm - Mariangela D'Onza Chiodo

Książka "Buddyzm" Mariangeli D'Onza Chiodo jest krótkim wprowadzeniem w tematykę buddyzmu. Nie jest to jednak typowy wykład skupiający się na doktrynie, założeniach i kulcie. Autorka z jednej strony kreśli proces rozwoju ruchu i przekształcania się go w religię, a drugiej pokazuje też historyczne tło starożytnych Indii. Mamy więc próbę chronologicznego uporządkowania historii życia i legendy Buddy Śakjamuniego, założenia doktryny i konsekwencje podziałów w obrębie buddyjskich wspólnot. W ostatniej części znalazło się też kilka słów o postrzeganiu buddyzmu przez Zachód a w pod koniec również odniesienie do akcentów wspólnych między buddyzmem i chrześcijaństwem.

 

"Budda był przekonany, że w kobietach koncentrują się wszystkie negatywne moce namiętności, które zaciemniają umysły. Dlatego nawet później nigdy nie przestał żałować dopuszczenia ich do sanghi, uważając ten fakt za niewątpliwą przyczynę rozkładu w przyszłości jego nauki."

Mariangela D'Onza Chiodo "Buddyzm"

 

 

 

 

Świątynia buddyjska w stylu japońskim (Sarnath, 2009 r.)

 


Pozycja warta polecenia osobom zainteresowanym nie tyle wyłącznie samą religią, co również jej ewolucją i warunkami, które ją kształtowały.

More posts
Your Dashboard view:
Need help?