logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: buddyzm
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
photo 2013-01-25 20:53
Świątynia buddyjska w stylu japońskim (Sarnath, 2009 r.)
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - William Dalrymple

"Najbardziej jednak kochał dharmę i powiedział mi, że jeśli dalej będę wiódł świeckie życie, to mogę zdobyć wiele jaków, ale nie zyskam niczego, co mógłbym zabrać ze sobą, gdy umrę. Powiedział też, że życie człowieka żonatego jest bardzo skomplikowane, wypełnione obowiązkami, trudnościami i rozproszeniem, i że o wiele łatwiejsze jest życie mnicha."

More posts
Your Dashboard view:
Need help?