logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: carlo-zen
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2017-07-16 15:58
W przyszłości bądź roztropny, a szczęście uśmiechnie się do ciebie.
Like Reblog Comment
quote 2017-07-16 15:57
Dzieci, które opiekują się swymi biednymi i chorymi rodzicami, zasługują na pochwałę i miłość, nawet wtedy, gdy nie zawsze stanowią wzorzec posłuszeństwa i dobrego zachowania.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?