logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: dla-biznesu
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
url 2013-05-16 18:08
Słuchacz doskonały
Słuchacz doskonały - Ferrari Bernard T.

Wiecznie narzekam na brak czasu. Bernard Ferrari we wstępie Słuchacza doskonałego obiecuje, że przez wzgląd na szacunek dla czasu odbiorcy, zaprezentuje skondensowaną wiedzę przez lata zdobywaną w teorii i praktyce. Obietnicy dotrzymał. Jasno i zwięźle przedstawił, jak można stać się słuchaczem doskonałym. Rady zilustrował przykładami i podparł krótkim objaśnieniem. Pewnie – to nie lektura na raz i nie wiedza w pigułce. Wydaje mi się, że rytm książki jest w sam raz dla tych, co po przeczytaniu rozdziału chcą w praktyce wypróbować znajdujące się tam porady. Do zawartych w Słuchaczu spostrzeżeń i uwag można powracać, wsłuchiwać się, wdrażać w życie. I co ważne – bez poczucia straconego czasu.

Świetnym pomysłem było wydanie książki w formie audiobooka. Jakaż oszczędność czasu dla osoby dzień w dzień stojącej w korkach!

Czy stałam się słuchaczem doskonałym? Nie, pewnie że nie. Na początek – słuchaczem świadomym swoich słabości. Uważne słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań, nakierowywanie rozmowy na właściwe tory, zapamiętywanie informacji zwrotnych, wykorzystanie ich w praktyce – to coś, czego chcę się nauczyć. Zamiast wielogodzinnej, męczącej burzy mózgów – krótka, owocna narada. Marzenie! Na kredyt konkretnych, krótkich, wydajnych rozmów biznesowych w przyszłości, wypracowanych dzięki lekturze Słuchacza doskonałego, piszę tę oto notkę o swoich wrażeniach po lekturze – wierzę, że te 20 minut wróci do mnie kiedyś dwójnasób.

Source: audiobiznes.pl
Like Reblog Comment
text 2012-02-20 09:16
20 lutego 2012
The Future of Europe: Towards a Two-Speed Eu? - Jean-Claude Piris
Kultura biznesu: Normy i formy - Irena Kamińska-Radomska
Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych - Winiecki Jan

Transformacja postkomunistyczna oczyma jednego z najbardziej zdeklarowanych liberałów w Polsce. Nie do pominięcia.

Like Reblog Comment
text 2012-02-13 09:25
13 lutego 2012
The Hedge Fund Mirage: The Illusion of Big Money and Why It's Too Good to Be True - Simon Lack
RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania - Roman Polko,Paulina Polko
Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia - John C. Bogle

Co ma autor Paragrafu 21, czego nie mają finansiści z Wall Street? Ma dość. John C. Bogle, który w latach 70-tych wymyślił pasywne fundusze inwestycyjne (Bogle podaje statystyki dowodzące, że znakomitą większość zysków wypracowywanych przez zarządzających pochłaniają ich wynagrodzenia, natomiast jeszcze się nie zdarzyło,żeby zarządzający oddali klientowi choć ułamek strat kiedy fundusz nie zarabia) twierdzi, że czas się opamiętać. Twierdzi to w pięknym literackim stylu. Dość!

More posts
Your Dashboard view:
Need help?