logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: gatunek
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2012-07-13 19:08
Gatunki prasowe - Maria Wojtak

Mam słabość do tej książki i to nie dlatego, że jakoś szczególnie interesuję się tekstami prasowymi, ale dlatego, że korzystałam a niej, a raczej ze stworzonej przez Marię Wojtek metodologii analizy i opisu gatunku w swoich pracach magisterskich i doktoracie.

Marii Wojtak udało się stworzyć spójną metodologię, która łączy różne podejścia analizy tekstów: od strukturalnych po kognitywne i nie wyszedł z tego frankenstein.

Poza oczywistym aspektem strukturalnym i stylistycznym Wojtak włącza do analizy gatunku także aspekt pragmatyczny i poznawczy tekstu.

Na ten pierwszy składają się takie czynniki jak oczywiście funkcje tekstu, ale także kontekst życiowy jego funkcjonowania, na drugi natomiast system wartości, kategoryzacja, po prostu obraz świata funkcjonujący w tekstach danego gatunku. Niby oczywiste, ale nikt tego wcześniej nie pogodził. Przynajmniej w Polsce. 

 

 

 

More posts
Your Dashboard view:
Need help?