logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: halo-halo-próba-mikrofonu
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2014-09-17 22:40
Trial, trial, may have some errors

To to jest tak jak tumblr, tyle że dla książek? Czyżbym była w raju? Uszczypnijcie mnie. Powiedzcie mi jeszcze, że można reblogować obrazki, wtedy będzie idealnie

More posts
Your Dashboard view:
Need help?