logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: judasz
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2018-01-17 07:32
W dziejach ludzkości pojawiali się od czasu do czasu ludzie odważni, którzy wyprzedzali swoją epokę i dlatego nazywano ich zdrajcami albo dzikusami.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2018-01-16 21:30
Największe zło tkwi w tym, że zniewoleni w gruncie rzeczy marzą, aby stać się ciemiężycielami swoich ciemiężycieli. Prześladowani chcieliby zostać prześladowcami.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2018-01-16 12:29
Prawie wszyscy ludzie przemierzają przestrzeń swojego życia, od narodzin do śmierci, z zamkniętymi oczami. (...) Z zamkniętymi oczami. Przecież gdybyśmy tylko otworzyli je na jedną sekundę, zaraz wyrwałby się z nas potężny, straszliwy krzyk, krzyczelibyśmy i krzyczeli, nie przestając ani na chwilę. A jeśli nie krzyczymy dniem i nocą, to znak, że nasze oczy są zamknięte.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2018-01-15 15:38
Zazdrość stanowi dowód na to, że miłość jest podobna do nienawiści, bo przecież w zazdrości zlewają się obie w jedno.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2018-01-15 15:35
Człowiek podejrzliwy z natury wystawiony jest na nieszczęście. Podejrzliwość jest jak kwas, trawi naczynie, w którym się znajduje, pożera tego, kto ją żywi; dniem i nocą strzec się całego rodzaju ludzkiego, głowić się nad tym, jak uniknąć intryg i udaremnić spiski, jakiego użyć fortelu, żeby z daleka dostrzec zastawioną na niego sieć - to wszystko są korzenie wszelkiej szkody.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?