logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: male-male
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-04-15 18:03
Związki nigdy nie dostarczają nam wszystkiego. dostarczają niektórych rzeczy. Masz pełną listę rzeczy, których oczekujesz od drugiej osoby - zgrania seksualnego, powiedzmy, albo dobrej rozmowy, albo wsparcia finansowego, albo odpowiedniego poziomu intelektualnego, albo miłego usposobienia, albo lojalności - i wolno ci wybrać trzy z tych rzeczy. trzy i koniec. może cztery, jeżeli masz szczęście. Tylko w kinie znajduje się partnera, który oferuje pełny zestaw. W realnym świecie musisz się zdecydować, z którymi trzema wartościami chcesz spędzić resztę życia, a potem poszukać tych wartości w drugiej osobie. Na tym polega życie. Nie widzisz że to pułapka? Jeżeli będziesz się upierała znaleźć wszystko, skończysz z niczym.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-02-22 16:08
(...) czy gdy kobieta oświadcza, że nie lubi diamentów, to myśli tak naprawdę, czy tylko sprawdza, jak to brzmi.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-02-20 05:28
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć i słuchać ich, gdy mówią ci coś o sobie samym, choćby najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-02-15 17:14
Moralność pozwala nam tworzyć prawa, lecz nie pomaga nam ich stosować.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-02-14 16:33
(...) przedmioty się psują i czasami są naprawiane, ale w większości przypadków uświadamiamy sobie, że bez względu na to, co się zniszczyło, życie układa się na nowo, by zrekompensować nam stratę, niekiedy w sposób cudowniejszy.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?