logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: miasto
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2019-07-06 16:32
Wszystkie słowa wypowiedziane przez nas na temat naszego miasta, jego duszy i racji istnienia, będą w istocie opowieścią o naszym życiu. Jedynym centrum miasta jesteśmy bowiem my sami.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2019-07-04 16:53
Wszyscy budujemy własną osobowość poprzez naśladowanie innych.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-09-25 13:02
Bohaterami nie zawsze są ci, którzy wygrywają. Czasami są nimi ci, którzy przegrywają, ale nie poddają się i nadal walczą. To właśnie czyni ich bohaterami.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-09-25 13:01
Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy cię kochają. Ludzie, którzy cię wspierają.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-09-11 14:10
Są pewni ludzie...ludzie, których świat wyróżnia szczególnym przeznaczeniem. Specjalnymi łaskami i specjalnymi cierpieniami. Bóg wie, że przyciąga nas to, co piękne i udręczone. Niektórych ludzi nie można naprawić. Albo jeśli można, to tylko miłością i poświęceniem tak wielkim, że niszczy ona dającego.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?