logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: nesbo
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2017-04-02 08:32
To ich pragnienie jest jak pożar. Właśnie dlatego mówi się o gaszeniu pragnienia. Póki się go nie ugasi, będzie pochłaniać wszystko z czym tylko się zetknie.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?