logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: nick
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-08-09 22:14
Uzdrowienie starych ran
Jeśli czujesz czegoś Cię przerasta i nie potrafisz nad tym zapanować , zadaj sobie pytanie:
- Dlaczego jest to dla mnie takie trudne?
- Czy reaguje w ten sposób z uwagi na to, co rzeczywiście dzieje się obecnie w moim życiu, czy raczej z powodu wydarzeń, do których doszło w przeszłości?
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-08-01 15:24
Czasami jesteśmy już o włos od osiągnięcia wymarzonego celu, jednak w ostatniej chwili coś się nie udaje. To jednak nie powód, by się poddać. O porażce można mówić dopiero wtedy, gdy rezygnujemy z podjęcia kolejnej próby.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2017-08-01 15:19
Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.
Like Reblog Comment
quote 2016-09-17 08:16
Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2015-10-28 04:36
They would always be after me and I would always be running away from them. The feeling they gave was not just one of pursuit, but it also had a sexual nature to it. I always felt that they were chasing me and were after my butt, as I remember having a strange tingling sensation in that area.
Men In Black: Personal Stories & Eerie Adventures - Nick Redfern

What the fuck am I reading?

More posts
Your Dashboard view:
Need help?