logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: powitanie
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
text 2012-12-13 20:46
Powrót do Czytania

Kończy się mój pierwszy semestr w liceum i jedną z bardziej przykrych rzeczy, które uświadomił mi grudzień, jest całkowite zaniedbanie książek w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Trzeba coś z tym zrobić...

Read more
More posts
Your Dashboard view:
Need help?