logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: rec-d-by-alex
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2018-08-10 01:58
People who don't live with cats don't know this: that if you know them well, their emotions are written large across their faces, if you only care to look.
The Killer Next Door: A Novel - Alex Marwood

Chapter 47

Like Reblog Comment
quote 2017-05-17 10:57
(...) Powinnam była się zorientować, że człowiek, który w taki sposób potraktował pierwszą żonę, nie zmieni się tylko dlatego, że teraz chodzi o mnie. Boże, jakie kobiety potrafią być głupie. Mamy przed nosem wszystkie możliwe dowody, ale durna próżność każe nam wierzyć, że my jesteśmy inne, że jesteśmy Tą Jedyną. Feministki twierdzą, że oczekiwania kobiet są wypaczone przez powieści romantyczne, ale, moim zdaniem, chodzi o coś znacznie gorszego. Myślę, że te książki jedynie odzwierciedlają zgubny gen autodestrukcji, który już w nas siedzi.
Like Reblog Comment
quote 2017-05-15 12:52
(...) Kobiety tresowane są do wzajemnej rywalizacji. Kiedy się wreszcie nauczymy, że to nas wyniszcza?
Like Reblog Comment
quote 2016-10-02 16:48
Poczucie własnej tożsamości i szacunku do siebie (...) są bardzo kruche. Kiedy człowiek nie wie, kim jest, łatwo stać się tym, co nas otacza.
Like Reblog Comment
quote 2014-09-28 15:53
“In stories like Cinderella and Beauty and the Beast, they always say the heroine is 'as good as she is beautiful.' I wondered if people just wanted that to be true, wanted the beautiful to be good. I wondered if they wanted the ugly to be bad because then they wouldn't have to feel bad for them.” ― Alex Flinn, Bewitching
More posts
Your Dashboard view:
Need help?