logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: richard-a-knaak
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2017-01-14 15:38
Przed każdym atakiem, nawet koszmarami Ysery, mógł znaleźć jakąś obronę, lecz nie przed Alextrazą. Zaatakowała go bowiem bólem, własnym bólem. Było to cierpienie, jednak nie takie, jakie on znał, tylko cierpienie kochającej matki, której odbierano dzieci i zmieniano je w coś strasznego.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?