logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: terapia
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2016-06-22 12:23
Od autora słów kilka...
 Odzyskane szczęście. Wolność od bagażu z dzieciństwa - Wojciech Gębura

 

Wiele osób dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych nie potrafi wyrwać się z zaszczepionego toksycznego modelu, stając się więźniem własnej przeszłości. Każdy z nas w czymś dorastał i nie mieliśmy wpływu na to, jak byliśmy kształtowani w dzieciństwie przez rodziców i najbliższe otoczenie. Zawsze jednak przychodzi ten moment, kiedy jako dorosły człowiek mamy możliwość i pełną władzę, by wziąć odpowiedzialność za naprawienie tego, co zostało w nas ukształtowane błędnie. Chociaż, jako dzieci nie ponosimy winy za to, w jakiej rodzinie przyszliśmy na świat, to wydostanie się z tej pułapki możliwe jest tylko dzięki prawdziwemu zaangażowaniu i wytrwałej pracy nad sobą. Konieczna jest rozwinięta świadomość i osobista decyzja – pragnienie przemiany własnego życia.

 

Książka ta stanowi kompleksowe narzędzie, które uświadamia i wyjaśnia takim osobom pewne zjawiska, które mają miejsce w ich rzeczywistości. Pokazuje, jak doświadczenie trudnego dzieciństwa buduje w nas system fałszywych schematów i przekonań. Co dzieje się z naszym poczuciem własnej wartości, podejściem do życia i ludzi, z naszą wiarą w siebie i jak to wszystko w konsekwencji powoduje podświadome przyjęcie określonych wyobrażeń na temat tego, kim jesteśmy, na co zasługujemy, co jest możliwe, a co znajduje się całkowicie poza naszym zasięgiem. To z kolei przekłada się na rezultaty i rzeczywistość, której doświadczamy dzisiaj.

Dzięki tej książce, osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych otrzymują kompleksową pomoc. Odnajdą na nowo siebie, zyskają umiejętność lepszego poznania, nazwania i zrozumienia własnych uczuć, reakcji, podejmowanych decyzji i często nieuświadomionych motywów, którymi dotąd się kierowali. Odzyskają wiarę i poczucie kontroli nad swoim życiem, zrozumieją, że to oni je kreują, zamiast przekonania, że życie im się przydarza. Przemiana, której doświadczają takie osoby jest ogromna. To jak złapanie wiatru w żagle, rozwinięcie skrzydeł, jak wyjście po latach z mroku na słońce. Wszystko się zmienia w życiu człowieka, który zaczyna w wracać do siebie po tym, jak w pewnym sensie żył poza sobą. Wraca radość przeżywania najróżniejszych doświadczeń, otwartość, świat nabiera kolorów, odzyskuje się głęboki wewnętrzny spokój wynikający z życia w zgodzie i przyjaźni z samym sobą i uwolnienia się od tego, co dotąd przytłaczało, odbierało energię. Całkowicie odmienia się jakość życia i to jak odbiera się świat. To jak drugie narodziny.

 

Najwspanialsze jest to, że mimo najtrudniejszych doświadczeń z dzieciństwa, dzięki właściwej pomocy można zmienić dosłownie wszystko. Każdy ma w sobie „DNA Sukcesu” i nikt nie rodzi się zaprogramowany do tego, by niczego nie osiągnąć. Czasami tylko doświadczenia życiowe sprawiają, że gdzieś zagubi się nasza siła i to, co w nas najcenniejsze. Ta książka pomoże Ci odzyskać siebie i zbudować nowe wspaniałe życie.

Zapisz

Like Reblog Comment
url 2015-08-31 21:05
MANUALE STORICO CRITICO DI PSICOANALISI

 

UN MANUALE COMPLETO I PSICOLOGIA E PSICOANALISI.

Il volume è strutturato attorno a Freud (più che ad altri, Jung ad esempio) ma solo perché il suo pensiero (topico, dinamico,economico) gravita attorno a quella mitologia erotica che è il fondamento di ogni filosofia dopo quella platonica. In quell’amore per l’assoluto che di vetta in vetta e di cima in cima trascina nel solo sentiero consentito della conoscenza; tra le tortuosità di una radura dialettica che ricorda davvero il percorso impraticabile della psicoanalisi

 

Like Reblog Comment
url 2015-08-31 21:00
IL DEMONIACO NELLA NEVROSI OSSESSIVA

 

 

 

 

 

Il senso dell'opera è storico e filosofico. La domanda fondamentale è: “In che modo una imago mentale come il demoniaco abbia potuto sedimentare storicamente, al punto da edificare i pilastri ideologici dell'Occidente cristiano”? Il testo, attraverso un'analisi di stampo weberiano, vuole ricondurre il concetto metastorico del demoniaco in ambito prima metapsicologico e poi strettamente psicologico, per riportarlo al culmine del processo dialettico hegeliano nuovamente nella storia. Si vedrà nelle analisi che seguono come il demoniaco sia l'antitesi del Logos e come il Logos, nella sua alterità a Dioniso abbia assunto una rigida forma storica: la tirannia di un'ottica morale, la rigidità di un pensiero che non riconosce l'ambivalenza, l'arroganza dei significati già codificati che non consentono ulteriori aperture.

Like Reblog Comment
review 2015-02-23 15:44
Blizny
Blizny - Katarzyna Michalik-Jaworska

Umierałam wiele razy. Śmiercią tragiczną, beznadziejną, bezsensowną i rozpaczliwą. Oprócz śmierci fizycznej są też śmierć emocjonalna i śmierć cywilna. Tragiczne jest to, że po nich się jeszcze oddycha, choć czasem już wbrew woli.

 

 

Mira, córka ojca samobójcy i matki pozbawionej uczuć, pasierbica i siostra alkoholika. Czy mając taki start w życiu, można samodzielnie wyplątać się z tego zaklętego kręgu? Czy można uniknąć powielania błędów w dorosłym życiu? Jedyne, czego Mirze przez całe dzieciństwo i wczesną dorosłość nie brakowało, to poczucie odrzucenia i rozpaczliwe uzależnienie od bliskich, od ich obecności. Zabrakło całej palety barw, jakimi może skrzyć się dobra młodość. Początkowo pomagała ucieczka w naukę, najpierw w szkole średniej, następnie na studiach. Sukces gonił sukces. Nieplanowana ciąża, a następnie kłopoty ze zdrowiem dziecka zatrzymały tę autoterapię. W samotnej walce o córkę Mira radziła sobie tak, jak umiała najlepiej, tak, jak nauczono ją w dzieciństwie – alkoholem. Zaklęty krąg.

 

Blizny Katarzyny Michalik–Jaworskiej to historia jakich wiele. Dzieją się one tuż za ścianą, a czasem i w naszym domu. Alkoholizm to choroba, która zamyka całą rodzinę szczelną klamrą, piętnując, niszcząc, niejednokrotnie samorzutnie przechodząc z pokolenia na pokolenie. Naznacza niczym stygmat, nie pozwalając zapomnieć i zaburzając prawidłowe funkcjonowanie całej rodziny oraz każdego jej członka z osobna. Potrzeba nie lada wysiłku, samozaparcia i ogromnej siły woli, aby nie pozwolić się jej zdominować i poddać. Czasem wystarczy tak niewiele, by zniszczyć z trudem wypracowany spokój. Michalik-Jaworska krok po kroku pokazuje mechanizm, który determinuje otoczenie alkoholika, zagłębiając się w świat dziecka, które staje się niewolnikiem uzależnienia rodzica.

 

Książek, które poruszają temat dorosłych dzieci alkoholików powstało i nadal powstaje dość dużo na naszym rynku wydawniczym. Może to wpływ czasów, w których przyszło nam żyć, że po alkohol sięga coraz więcej ludzi nie zdając sobie sprawy z jego siły i destrukcyjnego wpływu na najbliższych, a może zmiany w myśleniu społeczeństwa? Już nie ma ogólnego przyzwolenia na picie, ale i można zaobserwować coraz większą otwartość w mówieniu o problemie. Z pewnością warto zapoznać się z literaturą traktującą o uzależnieniu alkoholowym, czy to w celu poznawczym, czy też z potrzeby chorej duszy. Warto sięgnąć do Blizn.

 

Nie sposób jednak nie wspomnieć o literówkach, czy sporej ilości błędów językowych, które niestety bardzo przeszkadzają w lekturze i tworzą rysy na tym dobrze skonstruowanym tekście. Całość utworu chwilami przyprawia o dreszcz zaniepokojenia, ponieważ tworzy bardzo realistyczny obraz okrucieństw, jakie mogą wyrządzić sobie najbliżsi.

Source: ksiazkapolapkach.eu/zycie-z-pietnem-czyli-blizny-katarzyna-michalik-jaworska
Like Reblog Comment
review 2013-06-14 00:00
La terapia dei dolci
La terapia dei dolci - Susan Shapiro,Francesca Sassi Parliamone. Tutte noi abbiamo un problema di dipendenza e la maggiorparte è colpa dei dolci. Quanti di noi riescono a resistere ad un dolcettino colorato e apparentemente godurioso? Ve lo leggo negli occhi, è una tentazione irresistibile... Ci sono però dipendenze e dipendenze, alcune sono solo frutto di una follia interiore, proprio come la nostra protagonista.
Una scrittrice di libri di aiuto che ha bisogno di aiuto... assurdo, no? E invece è così che va la vita della nostra Julia. Una donna fragile che si aggrappa a mille scuse per affogare i suoi problemi di abbandono. Fragilità o piccolezza personale? La linea è sottile, e lo è anche la mia capacità di tollerarla. All'alba della maggiore età è ancora legata in maniera bambinesca alla migliore amica come se fosse parte di se stessa, permalosa come solo un bambino di tre anni sa essere, intrappolata nella visione perfetta della figura smilza (che deve rimanere tale a tutti i costi)... Insomma, una persona che mentalmente non è mai maturata. Eppure, le basta entrare nel caos qualche mese, avrere un'esperienza fugace fuori dal matrimonio e di colpo ecco la donna che avrebbe dovuto essere da qualche anno.
Scritto sicuramente bene e scorrevole ma ragazzi, sembra di leggere il diario di una ragazzina!
More posts
Your Dashboard view:
Need help?