logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: utveckling
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
url 2017-10-31 12:28
En läsande hjärna formas i tidig ålder

Är det någon gång i livet du bör läsa böcker är det mellan sex och tio års ålder. Då är hjärnan som mest formbar. Men hjärnans språkliga funktioner kan utvecklas ända in i pensionsåldern.

Source: www.dn.se/kultur-noje/en-lasande-hjarna-formas-i-tidig-alder
Like Reblog Comment
show activity (+)
url 2016-08-01 18:10
Ärans och hjältarnas språk

Article about the Swedish language (in Swedish).

 

Svenska språket har försvunnit – och språkvetarnas tal om utveckling gör mig bara mer fundersam.

 

Läs mer här.

Source: www.dn.se/ledare/kolumner/richard-swartz-arans-och-hjaltarnas-sprak
More posts
Your Dashboard view:
Need help?