logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: wydawnictwo-sqn
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2014-10-17 09:09
Wspólnota jest najważniejsza. Człowiek rodzi się i umiera, a wspólnota trwa - już dwieście dwadzieścia lat, odkąd przypłynęli buntownicy. Donna mówi, że bez wspólnoty człowiek znaczy niewiele. I że ludzie, którzy myśleli inaczej, odpłynęli.
(...)
Przeklęta wyspa, opowiadają współcześni uciekinierzy. Człowiek, który nie ma nad sobą bata sprawiedliwości czuje się bezkarny, zamienia się w zwierzę.
More posts
Your Dashboard view:
Need help?