logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Teoria dysonansu poznawczego - Leon Festinger
Teoria dysonansu poznawczego
by: (author)
3.00 5
Kluczowa koncepcja w psychologii społecznej!Zakłada, że rozbieżność między przekonaniami, postawami a zachowaniem tworzy motywacyjny stan dysonansu, która skłania nas do zmiany elementów pozostających w sprzeczności. Redukcja dysonansu może nastąpić przez zmianę dotychczasowych przekonań lub... show more
Kluczowa koncepcja w psychologii społecznej!Zakłada, że rozbieżność między przekonaniami, postawami a zachowaniem tworzy motywacyjny stan dysonansu, która skłania nas do zmiany elementów pozostających w sprzeczności. Redukcja dysonansu może nastąpić przez zmianę dotychczasowych przekonań lub przez taką reinterpretację sytuacji, która pozwoli np. odrzucić otrzymaną informację lub uznać ją za pozornie tylko sprzeczną z kwestionowanym przekonaniem. Praca Festingera nadal jest źródłem wielu inspiracji i odwołań.Autor:w usystematyzowany sposób przedstawia podstawowe założenia swojej koncepcji;opisuje własne eksperymenty, argumentując prawdziwość i trafność teorii;przedstawia sytuacje implikujące istnienie dysonansu poznawczego oraz jego wielkość;omawia sposoby redukcji dysonansu oraz skuteczność podejmowanych w tym celu działań.
show less
Format: papier
ISBN: 9788301151713
Publisher: Wydawnictwo naukowe PWN
Pages no: 227
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Leon Festinger
On shelves
Share this Book
Need help?