Druga strona
Maria Nurowska
...literatura nie jest łagodną panią, przerwane w połowie zdanie nigdy nie wyjdzie już tak, jak zamierzaliśmy, w nowym ujęciu łuk tekstu wykrzywia się i nic więcej nie gwarantuje jego statyki...
Chyba podobnie dzieje się...