Na wymian��
Znaleźć Boga we Władcy Pierścieni - Kurt Bruner,Jim Ware
Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej - Sławomir Koper
Malinche. Malarka słów - Laura Esquivel
Czas tarantul - Iwona Menzel