On my bookshelf
Bride of Deimos, Volume 2 - Etsuko Ikeda,Yuho Ashibe
Bride of Deimos, Volume 1 - Etsuko Ikeda,Yuho Ashibe
Vermilion - Molly Tanzer
Notorious Lady - Dawn Lindsey