logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
11/11 = Niepodległość - Witold Tkaczyk, Maciej Jasiński, Michał Gałek, Bartosz Kurc, Zbigniew Tomecki, Robert Zaręba, Jacek Grudzień, Wojciech Nawrot, Jacek Michalski, Łukasz Ciaciuch, Andrzej Janicki, Janusz Wyrzykowski, Arkadiusz Klimek, Aleksandra Spanowicz, Becla Gabriela, Artur Chochowski
11/11 = Niepodległość
"11/11=Niepodległość" jest próbą odpowiedzi na zadawane od lat pytanie – "Jak rozmawiać z młodzieżą o narodowych świętach i rocznicach?". Projekt adresowany jest do młodego odbiorcy, dlatego w przygotowanej antologii posługujemy się medium, z którym jest on zaprzyjaźniony. Poszczególne rozdziały... show more
"11/11=Niepodległość" jest próbą odpowiedzi na zadawane od lat pytanie – "Jak rozmawiać z młodzieżą o narodowych świętach i rocznicach?". Projekt adresowany jest do młodego odbiorcy, dlatego w przygotowanej antologii posługujemy się medium, z którym jest on zaprzyjaźniony. Poszczególne rozdziały są tak skonstruowane, by przez losy indywidualnego bohatera opisać poszczególne drogi do odzyskania niepodległości.Pracy nad albumem podjęli się twórcy od lat związani z polskim komiksem histo..rycznym, tacy jak Michał Gałek, Andrzej Janicki, Maciej Jasiński, Jacek Michalski, Witold Tkaczyk i Janusz Wyrzykowski oraz wielu autorów, którzy po raz pierwszy zmierzyli się z ciągle przebijającymi się na salony i księgarskie półki opowieściami obrazkowymi, traktującymi o czasach przeszłych. W przygotowywanym zbiorze znajdą się zarówno historie opowiedziane słowem, jak i ograniczające je na rzecz obrazu; graficzne i "malarskie"; czarno-białe i barwne - szeroki przegląd komiksowego warsztatu.Równie istotnym elementem projektu jest strona internetowa www.niepodleglosc.nck.pl (strona na razie nieaktywna), na której prezentowane będą komiksy, sylwetki twórców zaangażowanych w akcję oraz (w najbliższej przyszłości) konkursy plastyczne i komiksowe poświęcone ważnym dla historii naszego kraju momentom dziejowym.Organizatorzy projektu nie zamierzają poprzestać na wydaniu tylko jednego albumu. Jak sami wspominają, mają nadzieję że tegoroczna publikacja będzie początkiem serii wydawniczej o tematyce historycznej, adresowanej do młodych czytelników, zaś strona internetowa stanie się nośnikiem służącym podtrzymywaniu zainteresowania inicjatywą, poprzez organizowanie konkursów o tematyce historycznej skierowanych zarówno do młodzieży, jak i profesjonalnych twórców komiksów i plastyków.Projekt wspiera żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego Henryk Jerzy Chmielewski - znany jako Papcio Chmiel - autor serii Tytus, Romek i A’Tomek. W pracach nad albumem aktywnie wzięło udział wydawnictwo Zin Zin Press, od pewnego czasu mocno angażujące się w publikacje tego właśnie typu.Spis historii, które znalazły się w albumie z wyszczególnieniem autorów:„Przystanek Niepodległość”, scen. Witold Tkaczyk, rys. Wojciech Nawrot„Doczekać świtu”, scen. Maciej Jasiński, rys. Andrzej Janicki i Jacek Michalski„Pociąg do wolności”, scen. Maciej Jasiński, rys. Łukasz Ciaciuch„Pewnego razu przy ulicy Długiej”, scen. Maciej Jasiński, rys. Janusz Wyrzykowski„Totenmeldung – Rejestr zmarłych”, scen. Michał Gałek, rys. Arkadiusz Klimek„W imieniu Rzeczypospolitej…”, scen. Bartosz Kurc, rys. Aleksandra Spanowicz„Monte Cassino: Wzgórze Anioła Śmierci”, scen. Zbigniew Tomecki, rys. Gabriela Becla“Drągal”, scen. Robert Zaręba, rys. Artur Chochowski„Dotyk śmierci”, scen. Maciej Jasiński, rys. Jacek Michalski„Kapliczka pamięci”, scen. Witold Tkaczyk, rys. Maciej Mazur„Łódzki dzwon”, scen. Jacek Grudzień, rys. Tomasz Tomaszewski
show less
ISBN: 9788392623816
Publisher: Narodowe Centrum Kultury
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Wojciech Nawrot
Books by Łukasz Ciaciuch
Books by Jacek Grudzień
Books by Maciej Mazur
Books by Michał Gałek
Books by Tomasz Tomaszewski
Books by Gabriela Becla
Books by Zbigniew Tomecki
Books by Witold Tkaczyk
Books by Arkadiusz Klimek
Books by Andrzej Janicki
Books by Janusz Wyrzykowski
Books by Artur Chochowski
Books by Robert Zaręba
Books by Aleksandra Czubek-Spanowicz
Books by Maciej Jasiński
Books by Bartosz Kurc
Books by Jacek Michalski
Share this Book
Need help?