logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Europejskie prawo karne - Agnieszka Grzelak, Królikowski Michał, Andrzej Sakowicz, Sławomir Buczma, Joanna Długosz, Adam Górski, Rafał Kierzynka, Hanna Kuczyńska, Arkadiusz Lach, Adam Łazowski, Tomasz Ostropolski, Piotr Rakowski, Sławomir Steinborn, Małgorzata Wąsek - Wiaderek, Mateusz Zreda, Żó
Europejskie prawo karne
Europejskie prawo karne to pierwsza na polskim rynku pozycja opisująca kompleksowo szczegółową, mieszaną dziedzinę prawa karnego i międzynarodowego. W 11 obszernych rozdziałach autorzy, wybitni specjaliści z zakresu prawa karnego i europejskiego opisali miedzy innymi:- pojecie „europejskiego... show more
Europejskie prawo karne to pierwsza na polskim rynku pozycja opisująca kompleksowo szczegółową, mieszaną dziedzinę prawa karnego i międzynarodowego. W 11 obszernych rozdziałach autorzy, wybitni specjaliści z zakresu prawa karnego i europejskiego opisali miedzy innymi:- pojecie „europejskiego prawa karnego” i historię współpracy w sprawach karnych na obszarze Europy,- charakterystykę instrumentów prawnych współpracy w sprawach karnych w Radzie Europy i UE,- ochronę praw podstawow..ych z uwagi na proces europeizacji,- współpracę sądową między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi państw członkowskich UE,- współpracę w obszarze prawa karnego materialnego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej,- współpracę policyjną w Unii Europejskiej i Radzie Europy.Publikacja ta adresowana jest do studentów, praktyktyków wymiaru sprawiedliwości oraz urzędników.
show less
ISBN: 9788325523374
Publisher: C. H. Beck
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Joanna Dlugosz
Books by Malgorzata Wasek-Wiaderek
Books by Andrzej Sakowicz
Books by Adam Łazowski
Books by Agnieszka Grzelak
Books by Adam Górski
Books by Arkadiusz Lach
Books by Michał Królikowski
Books by Rafał Kierzynka
Books by Piotr Rakowski
Books by Sławomir Steinborn
Books by Tomasz Ostropolski
Books by Hanna Kuczyńska
Books by Żółtek Sławomir
Books by Sławomir Buczma
Books by Mateusz Zreda
Share this Book
Need help?