logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Nie zawrócę - Jolanta Guse
Nie zawrócę
by: (author)
1.67 15
Chwilami zabawna, chwilami chwytajďż˝ca za serce powie��, która przypomina, ďż˝e odwieczne marzenie o miďż˝oďż˝ci nigdy siďż˝ nie starzeje. Laura prowadzi bezproblemowe, dostatnie ďż˝ycie w Hiszpanii. Pewnego dnia dowiaduje siďż˝, ďż˝e pojawiďż˝a siďż˝ ta druga, dwadzieďż˝cia lat mďż˝odsza, a... show more
Chwilami zabawna, chwilami chwytajďż˝ca za serce powie��, która przypomina, ďż˝e odwieczne marzenie o miďż˝oďż˝ci nigdy siďż˝ nie starzeje.
Laura prowadzi bezproblemowe, dostatnie ďż˝ycie w Hiszpanii. Pewnego dnia dowiaduje siďż˝, ďż˝e pojawiďż˝a siďż˝ ta druga, dwadzieďż˝cia lat mďż˝odsza, a z niďż˝ niebawem to trzecie. M�� skďż˝ada Laurze ofertďż˝ bycia pierwszďż˝ w dotychczasowym luksusie, ale pod warunkiem zaakceptowania nowych osób w jego ďż˝yciu. Laura staje przed bardzo trudnym wyborem. Zostaďż˝ w Madrycie i zatraciďż˝ siebie, czy wróciďż˝ do Polski, caďż˝kiem sama - bez m��a, bez przyjacióďż˝, bez grosza przy duszy
Kiedy wydaje siďż˝, ďż˝e szcz��cie nie powróci, szereg spotkaďż˝, wydarzeďż˝ i postaci doprowadza do przemiany Laury. Zaczyna wierzyďż˝ w siebie, realizowaďż˝ swoje pragnienia, ceniďż˝ wďż˝asne poglďż˝dy i samďż˝ siebie. W jej nowym ďż˝yciu pojawiajďż˝ siďż˝ m��czyďż˝ni. Laura mimo wieku postanawia dalej szukaďż˝ miďż˝oďż˝ci i szcz��cia. Tym razem na wďż˝asnych warunkach.

Lektura tej opowieďż˝ci przypomniaďż˝a mi, jakiej adrenaliny dostarcza... kibicowanie! ďż˝ycie jest diabďż˝a warte, jeďż˝eli nie jest uparte, pisaďż˝ pewien niedoceniony poeta. Historia opisana w ksi��ce, udowadnia, jak maďż˝o o sobie wiemy, do czego jesteďż˝my zdolne w sytuacjach trudnych, ba ekstremalnych. Ile nierozpoznanej siďż˝y w nas drzemie i jakie paradoksy funduje nam ďż˝ycie. Przecieďż˝ kaďż˝da strata czy poraďż˝ka moďż˝e staďż˝ siďż˝ dla nas szansďż˝ na rozwój, na ciekawsze bardziej satysfakcjonujďż˝ce ďż˝ycie. Bardzo, ale to bardzo chciaďż˝am, ďż˝eby bohaterce "wyszďż˝o", bo chyba nie wstyd siďż˝ przyznaďż˝, ďż˝e lubiďż˝ optymistyczne zakoďż˝czenia. Bezpretensjonalno�� stylu i szczero��, którďż˝ czuďż˝ z kaďż˝dej linijki, to dodatkowe atuty tej ksi��ki. Polecam wszystkim niewiastom w kaďż˝dym wieku.
Lidia Stanis�awska

Jolanta Guse - tďż˝umaczka, przewodniczka wycieczek, felietonistka i pisarka. Naleďż˝y do Zwiďż˝zku Literatów Polskich. To jej trzecia powie��, tym razem zawierajďż˝ca wďż˝tki autobiograficzne.
show less
Format: paperback
ISBN: 9788376486482
Publisher: Prószyński i S-ka
Pages no: 224
Edition language: Polski
Bookstores:
Other editions (2)
Books by Jolanta Guse
On shelves
Share this Book
Need help?