logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
Rozliczanie wynagrodzeń w 2010 roku z ewidencja księgową - Agnieszka Jacewicz, Wioletta Dworowska
Rozliczanie wynagrodzeń w 2010 roku z ewidencja księgową
by: (author) (author)
Jak od 1 stycznia 2010 r. prawidłowo naliczyć wynagrodzenia i rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym?Szczegółowy przewodnik z wieloma przykładami, w tym m.in.: * dokładne omówienie zasad obliczania składników wynagrodzenia ? w tym m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych, chorobowego,... show more
Jak od 1 stycznia 2010 r. prawidłowo naliczyć wynagrodzenia i rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym?Szczegółowy przewodnik z wieloma przykładami, w tym m.in.: * dokładne omówienie zasad obliczania składników wynagrodzenia ? w tym m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych, chorobowego, urlopowego wynagrodzenia za przestój * lista płac ? jak ją tworzyć i prawidłowo obliczyć poszczególne składniki * ewidencja księgowa wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych * potrącenia z wynagrodz..eń ? ile i w jakiej kolejności można potrącić pracownikowi * wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i umowy o dziełoNowości w wydaniu na 2010 rok: * szereg ważnych zmian w opłacaniu składek ZUS (m.in. zmiany w składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) oraz w ustalaniu zasiłków chorobowych, * zmiany w Kodeksie pracy (m.in. zmiany w urlopach macierzyńskich i wprowadzenie urlopów ojcowskich), * zmiany w składkach od umowy-zlecenia, * nowe rozwiązania dla pracodawców związane z ustawą antykryzysową, * praktyka absolwencka ? nowa możliwość zatrudniania.
show less
ISBN: 9788374266642
Publisher: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Edition language: Polski
Bookstores:
Books by Agnieszka Jacewicz
Books by Wioletta Dworowska
Share this Book
Need help?