logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: 2019
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
quote 2020-06-04 07:15
But Claire lived by the firm moral philosophy that one could never have to many pockets , too many books, or too much tea
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-19 06:55
I like my body . I'm never going to let someone make me feel bad about it or about cheese curds.
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-01 11:10
W obrębie chrześcijaństwa także widać swoisty antyintelektualny zryw, czyli odrywanie się od Ewangelii ku szamanizmowi, demonologii, zabobonowi. Mówię tu nie tylko o mnożących się egzorcystach, ale przede wszystkim o tym, jak namysł na słowami Dobrej Nowiny zastępowany jest przez spektakl zbiorowej ekstazy. (Krzysztof Varga).
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-01 11:04
Tradycyjna polityka jest sztuką zarządzania sprawami publicznymi, pseudopolityka - służącym zdobyciu i utrzymaniu władzy biciem piany, czyli zwykłym populizmem. (Krzysztof Varga).
Like Reblog Comment
show activity (+)
quote 2020-02-01 09:43
Głupiec ma wyrobione zdanie w każdej kwestii i potępia bez namysłu, bez okoliczności łagodzących, nie waży argumentów, działa instynktownie, ponieważ do jego natury należy błyskawiczność reakcji na rzeczywistość. Głupiec jest zawsze z siebie bardzo zadowolony. (Krzysztof Varga).
More posts
Your Dashboard view:
Need help?