logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: Lee-Thomas
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2021-04-21 02:01
Concrete Rose
Concrete Rose - Angie Thomas
“Tough situations don’t last. Tough people do.”
I get this feeling of anticipation just before I read one of Angie’s books. I know they’ll be no turning back once I read that first page, for she begins setting the stage with her authentic scenes, the intense drama, and those characters that I swear have to have an address somewhere because her fiction is incredible, it’s so natural.

With his father in jail and his mother working, 17-year-old Maverick is learning about life the hard way. It seems that he just keeps getting knocked down again and again. Following in his father’s footsteps, Maverick has joined a gang and is selling drugs. This promise is an obligation that Maverick has now committed himself to. He’s enjoying his relationship with Lisa when his one-night stand, informs him that he’s now a daddy.

The temperature is starting to get warm as Maverick tries to handle the emotions and responsibilities that come with this new accusation. Maverick doesn’t understand how this can this happen, as it was only one night. I had to smile when I read this, as that’s normally what you hear from pregnant women. What’s going to happen with his relationship with Lisa? How will he be able to juggle everything that seems to be coming at him at full speed now?

I felt that Maverick did the best that he could, given the circumstances that he was under. Oh, he was frustrated and outraged at times yet, at the back of his mind, he was focused. He saw the end of the tunnel; he was just having a hard time getting there.

Another remarkable book by this fantastic author. I highly recommend this book and all the other books in this series. I look forward to the next book that Angie Thomas writes.
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2021-01-23 18:02
Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę
Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę - Thomas Hager

"Dziesięć leków, które zrewolucjonizowały historię medycyny", to książka, która już swoim tytułem i tematyką przywołuje na myśl, iż będziemy mieli do czynienia z ciężkim tekstem o trudniej tematyce i skomplikowanej terminologii. Tylko na pozór, gdyż, Autor starał się napisać ją w takim stylu, aby była przystępna także laikom. W zrozumiały i prosty sposób tłumaczy on trudniejsze zagadnienia, niekiedy na tak zwany: "chłopski rozum", czy też , łopatologicznie", więc nie ma problemu ze zrozumieniem tego, co czytamy.

 

Dla kogo jest ta książka? Nie tylko dla osób niepowiązanych z medycyną. Spokojnie mogą po nią sięgnąć także medycy, bądź też studenci. Autor przy okazji omawiania poszczególnych leków przedstawia też sporo faktów historycznych i robi to w bardzo interesujący sposób. W odróżnieniu od wykładów na studiach, gdzie najczęściej podaje się suche fakty i daty (kto studiował, ten doskonale pamięta jak to wygląda).

 

A jakie tematy porusza Thomas Hager? Są to miedzy innymi:
- początki i rozwój obecnie bardzo dochodowego interesu, czyli prób klinicznych,
- pierwsze szczepionki i pierwsi antyszczepionkowcy,
- pierwsze środki przeciwbólowe: opium, morfina, heroina, będące skutkiem prac nad następnymi, lepszymi środkami przeciwbólowymi,
- pierwsze opiaty: oxycodon, oxycontin,
- problem narkomanii jako skutek wieloletnich, ciągłych poszukiwań mocniejszych i nieuzależniających środków,
- początki i rozwój firmy farmaceutycznej Bayer,
- badania laboratoryjne nad lekami zabijającymi bakterie, które zapoczątkowały erę poszukiwań lekarstw selektywnie zwalczających bakterie,
- odkrycie sulfanilamidu, Streptozonu (znanego jako Prontosil),
- odkrycie penicyliny oraz następnych antybiotyków: neomycyny, streptomycyny, tetracykliny,
- leki antyhistaminowe,
- odkrycie chloropromazyny oraz jej pochodnych: Miltown, Valium i pierwsze antydepresanty (jak na przykład Prozac),
- wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej i Viagry, które nie tylko zrewolucjonizowały medycynę ale też stały się bardzo intratnym biznesem,
- rozwój biologii molekularnej,
- wynalezienie Demerolu i Metadonu,
- wynalezienie fenoperydyny i zsyntetyzowanie nowego leku przeciwbólowego - fentanylu oraz tym samyn rozpoczęcie badań nad nową rodziną środków przeciwbólowych,
- statyny, leki na cholesterol, potężne lobby farmaceutyczne, dążenia koncernów farmaceutycznych do jak największego zysku, często kosztem pacjenta,
- przyszłość leków.

Jak widać tematyka krąży wokół leków ale też zbacza na inne tematy takie jak choćby biznes firm farmaceutycznych. Jest tu też sporo nazwisk bardziej i mniej znanych postaci, które przyczyniły się w rozwój leków.

Książkę polecam wszystkim. Czyta się ją ze sporym zainteresowaniem. Szybko i przyjemnie, choć temat jest z pozoru skomplikowany.

Like Reblog Comment
url 2020-11-10 09:06
Famous Thomas Edison Quotes

Thomas Alva Edison was an American inventor, and businessman. We will learn from some famous Thomas Edison quotes.

Like Reblog Comment
url 2020-10-14 12:54
Dave Thomas Quotes

David Thomas, the Founder and CEO of Wendy’s, was an American businessman. We will see some of the Dave Thomas quotes.

Like Reblog Comment
show activity (+)
text 2020-10-08 11:23
Reading progress update: I've read 188 out of 2016 pages.
Thomas Middleton: The Collected Works - MacDonald P. Jackson (Editor), John Jowett (Editor), John Lavagnino, V. Wayne,Gary Taylor,Thomas Middleton

The Meeting of Gallants: War, Famine and Pestilence walk into a tavern...

More posts
Your Dashboard view:
Need help?