logo
Wrong email address or username
Wrong email address or username
Incorrect verification code
back to top
Search tags: emily-dickinson
Load new posts () and activity
Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2019-07-10 22:28
Emily Dickinson - "Samotność przestrzeni"
Samotność przestrzeni - Emily Dickinson,Tadeusz Sławek

Dla mnie niedościgłym mistrzem tłumaczenia Emily Dickinson pozostaje nieodżałowany Stanisław Barańczak. Niestety te tłumaczenia nie są tak dobre. Wszystko zbyt gęsto (w sensie dosłownym) zagospodarowane słowami, często zbyt długimi. U tej poetki ma to moim zdaniem duże znaczenie. Brak przestrzeni.

 

U Barańczaka jakoś to wszystko iskrzy a tu brzmi przyciężkawo, jakby było widać ciężką pracę tłumacza. Chwilami na granicy rozumienia tekstu. Paradoksalnie przy braku minimalizmu słów, języka, staje się to jakoś niezrozumiałe.

 

Gwiazdki zatem odnoszą się do tej wersji a nie do samej Dickinson, bo dla niej zawsze i nieodmiennie 10. Z plusem.

 

No i bardzo brak oryginału. Tak jak w dawno wydanych przez Znak tomikach „100 wierszy” i „Drugie 100 wierszy”.

Like Reblog Comment
text 2019-02-01 16:17
Reading progress update: I've read 38 out of 128 pages.
Emily Dickinson Everyman's Poetry - Emily Dickinson,Helen McNeil

A poem about a 'pard.

Like Reblog Comment
text 2017-09-14 16:12
Reading progress update: I've read 14 out of 128 pages.
Emily Dickinson Everyman's Poetry - Emily Dickinson,Helen McNeil

The one I poem came across by Dickinson that prompted me to get this collection was a nature poem - a theme so far entirely absent!

Like Reblog Comment
review 2017-09-10 10:09
Selected Poems by Emily Dickinson
Selected Poems - Emily Dickinson

Found this on my shelf one day
So I thought I'd give it a look,
I remember wanting to try something new
When I bought this slim book.

Though I enjoy a poetic turn of phrase
As much as the next person,
I'm not much of a poetry reader
But at least I can say I've read Dickinson.

Like Reblog Comment
show activity (+)
review 2017-04-16 20:17
The Collected Poems of Emily Dickinson
The Collected Poems of Emily Dickinson - Emily Dickinson,Rachel Wetzsteon

The Collected Poems of Emily Dickinson contains a sizeable sample of the total works of the reclusive poet, who only came to prominence after her death.  Containing 593 poems separated into five different themes, roughly a third of her overall productivity, this collection gives the reader a wonderful look into the talent of a woman who hid her art not only from the world but also her own family.  Besides nearly 600 poems of Dickinson’s work, the reader is given a 25 page introduction to the poet and an analysis of her work by Dr. Rachel Wetzsteon who helps reveal the mysterious artist as best as she can and help the reader understand her work better.  Although neither Wetzsteon’s introduction and analysis nor Dickinson’s work is wanting, the fact that this collection gives only a sample of the poet’s work is its main and only flaw.

More posts
Your Dashboard view:
Need help?